Therapie

Over de therapie

Wanneer

Wanneer is het verstandig om aan relatietherapie te beginnen:

  • Als u niet meer met elkaar kunt communiceren;
  • Als u geen emotioneel contact meer kunt maken of ervaart;
  • Als u regelmatig ruzie heeft of een constante strijd voert;
  • Als u het gevoel heeft in hetzelfde cirkeltje te blijven ronddraaien;
  • Als u seksuele problemen ondervindt;
  • Als u bij veranderende omstandigheden bij elkaar geen steun kunt vinden. Denk aan ingrijpende levensgebeurtenissen als ernstige ziekte, overlijden van een kind of dierbare.

Wat

Relatietherapie is een erkende vorm van psychotherapie. De kwaliteitseisen voor relatie – en gezinstherapeuten (of systeemtherapeuten) zijn vastgelegd in internationale normen. Therapeuten die lid zijn van de Nederlandse Vereniging voor Relatie – en Gezinstherapie (NVRG), moeten voldoen aan strikt omschreven voorwaarden met betrekking tot vooropleiding, technisch-theoretische vorming, supervisie, leertherapie en nascholing.

Relatietherapie is erop gericht partners aan te zetten tot inzicht en reflectie over hoe zij elkaar beïnvloeden. Dit is nodig om inzicht te geven in de eigen rol binnen de relatie. Zo kan verandering op gang worden gebracht.

In de therapie bespreken we verschillende aspecten van een relatie. Zo is er aandacht voor hoe u zich tot elkaar verhoudt (hiërarchie), hoe grenzen worden gesteld, problemen worden opgelost en hoe met kritiek en emoties wordt omgegaan. Ook kijken we naar uw achtergrond en het gezin waar u uit komt, om zo bepaalde patronen en aangeleerd gedrag te herkennen.

De eerste ontmoeting is een intakegesprek. Hierin bespreken we de problemen waar u en uw partner tegenaan lopen. We stellen ook vast of u en ik  een klik hebben. Zo ja, dan maken we vervolgafspraken. De gesprekken duren meestal 60 tot 70 minuten.

Vaak is een beperkt aantal gesprekken voldoende. Soms is er wat meer tijd nodig. Dit is afhankelijk van uw wensen, mogelijkheden en behoeften.