Uw Therapeut

Uw therapeut

Wie ben ik?

Mijn naam is Ria Post. Ik ben sinds 1983 werkzaam binnen de geestelijke gezondheidszorg als behandelaar en consulent. Hiervoor heb ik de postacademische opleiding tot gezins- en relatietherapeut gevolgd bij de ISSOOH (Instituut voor Systeembenadering, Supervisie, Opleiding, Onderzoek – Holland).

Ik ben opgeleid om relaties en mensen te zien vanuit verschillende perspectieven. Mijn leeftijd en levenservaring hebben mij geleerd dat er altijd weer mogelijkheden zijn en verschillende uitgangspunten om naar situaties te kijken. Mijn doel als therapeut is om vanuit deze ervaring anderen weer perspectief te bieden en vanuit verschillende perspectieven naar situaties te leren kijken. 

Dat doe ik vanuit de volgende waarden:

  • Onpartijdigheid
  • Openheid
  • Echtheid
  • Respect

Samen in relatietherapie gaan is hard werken. Het is niet altijd even gemakkelijk geconfronteerd te worden met eigen gedrag en waar dit vandaan komt. Het is belangrijk dat de sfeer veilig en opbouwend is en u mij kunt vertrouwen en ook vertrouwen wilt geven. Openheid  is voor mij dan ook een voorwaarde voor een succesvolle samenwerking.

Ik ben opgeleid om te werken vanuit een theoretisch kader. Mijn manier van werken is dat ik gebruikmaak van verschillende theoretische stromingen.

Ik ben geregistreerd bij de Nederlandse vereniging voor Relatie en Gezin (NvRG). Om goed geïnformeerd te blijven volg ik regelmatig studiedagen, supervisie en intervisiebijeenkomsten.

KvK:27344110